ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สุภาษิตสอนสตรี สวัสดิรักษาคำกลอนและเพลงยาวถวายโอวาทของสุนทรภู่

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 67 080 500.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนยรรยงกิจจากร [ยง(อนุบรรยงก์) ยรรยง] ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2512