ข้อมูล eBook

ชื่อ: COVID-19 หยุดการเรียนรู้ครูไม่ได้

หมวดหลัก: NLT We Care

ขนาดไฟล์: 9,507,100ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

รวม 9 บทความสร้างสรรค์ไอเดียการจัดการเรียนรู้เพื่อครูไทยสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน จากวารสาร  EDUCA Review: รีวีวทุกเรื่องที่ครูต้องรู้! ฉบับเดือนเมษายน 2563 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
21/10/2021 - 00:40
29/09/2021 - 00:31
24/01/2021 - 00:10