ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ The Murder of roger ackroyd

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 87,036,200ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

แปลประโยคต่อประโยค-หน้าต่อหน้า

แทรกศัพท์และสำนวนอังกฤษ

ข้อสอบและแบบฝึกหักทบทวน

เฉลยข้อสอบและแบบฝึกหัด