ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีคำองกฤษ คำอ่าน คำแปล และประโยคเปรียบเทียบ

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 28,053,800ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

บบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ นี้ ผู้เขียนได้ดัดแปลงใหม่บ้าง และเหมาะกับกาลสมัย แบบเขียนชนิดนี้ นอกจากจะแจ้งตำบาลที่อยู่ของท่านอย่างชัดเจนแล้ว ยังเป็นการเหมาะในการเซ็นนามท้ายจดหมายด้วย ซึ่งบางท่านเซ็นนามอ่านไม่ออก ทำให้ผู้อ่านกว่าจะทราบว่าใครเป็นผู้เขียนมาก็ต้องอ่านเสียจนจบเรื่อง เว้นบิดามารดากับบุตร์เท่านั้น ที่พอจะทราบได้ก่อนอ่าน โดยที่จำเป็นจ้องสื่อสาส์นถึงกันอยู่เสมอ

            ฉะนั้นจึงหวึงเป็นอย่างยิ่งว่า แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษนี้ คงให้ประโยชน์ต่อท่านบ้านไม่มากก็น้อย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
27/11/2023 - 10:44
10/10/2023 - 00:38
29/09/2023 - 00:44
13/06/2022 - 00:24
02/05/2022 - 00:44
23/10/2021 - 00:24
24/09/2018 - 00:44