ลำดับรหัสบุ๊คไอดีเรื่องจำนวนยืม
1NLT67013960 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 113
2NLT67053973ลำนิทานท้าวพญาคันคาก9
3NLT67043968คู่มือการอ่านถ่ายถอดเอกสารโบราณ อักษรธรรมอีสาน8
4NLT67013964 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 57
5NLT66033815สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา6
6NLT65093361ตำราช้างในเอกสารโบราณ5
7NLT67043966คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ5
8NLT61030528พระประวัติ และ ฝีพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์3
9NLT64042709ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 25003
10NLT64042710ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 3 กันยายน 25003
11NLT65063352ตำรายาแก้โรคต่าง ๆ3
12NLT67013963 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 43
13NLT61060877ไทยเขษม ปี 2 กันยายน2
14NLT61060882ไทยเขษม ปี 2 เมษายน2
15NLT63041473สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 12
16NLT64022641จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร2
17NLT64042708ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 1 มิถุนายน 24802
18NLT64052742ไทยเขษม ปี 2 กุมภาพันธ์2
19NLT64062779ศิลปากร ปีที่ 4 เล่มที่ 3 กันยายน 25032
20NLT64062780ศิลปากร ปีที่ 7 เล่ม 4 พฤศจิกายน 25062
21NLT64062782ศิลปากร ปีที่ 10 เล่ม 2 กรกฎาคม 25092
22NLT65013112หนังสือว่าด้วยอำนาจผี และผีหลอก2
23NLT65013120 บทฝึกนิสสัยของสตรีสยาม2
24NLT65053270รายงานพุทธรัตนสภา รัตนโกสินทรศก 1252
25NLT65063355ตำราแพทย์ ทสาตร์ สังเขป2
26NLT66073893อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก2
27NLT66073930สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 24912
28NLT66083933จตุรารักขา2
29NLT66123951ถอดรหัสสู่ความสำเร็จทำงานยุคใหม่’ ปลอดภัยยาเสพติด2
30NLT67013961 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 22
31NLT61030122แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย1
32NLT61030147ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง1
33NLT61030316คำแปลจดหมายเหตุวันวลิต1
34NLT61030326เอกสารเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา1
35NLT61030405ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต1
36NLT61030459เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา1
37NLT61030501งานซ่อมสงวนรักษาศิลปโบราณวัตถุ1
38NLT61030502สมุดคู่มือนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา1
39NLT61050563ตำราดูลักษณะต่างๆ1
40NLT61050615พิธีเซ่นวิญญาณสู่สุคติของจีน1
41NLT61060740Thailand Illustrate ปี 1953 พฤษภาคม1
42NLT61060741Thailand Illustrate ปี 1953 กรกฎาคม1
43NLT61060742Thailand Illustrate ปี 1953 กันยายน1
44NLT61060743Thailand Illustrate ปี 1953 ตุลาคม1
45NLT61060744Thailand Illustrate ปี 1953 พฤศจิกายน1
46NLT61060745Thailand Illustrate ปี 1953 ธันวาคม1
47NLT61060782Thailand Illustrates ปี 1964 พฤษภาคม1
48NLT61060783Thailand Illustrates ปี 1964 มกราคม1
49NLT61060875ไทยเขษม ปี 2 กรกฎาคม1
50NLT61060878ไทยเขษม ปี 2 พฤศจิกายน1
51NLT61060879ไทยเขษม ปี 2 ตุลาคม1
52NLT61060880ไทยเขษม ปี 2 ธันวาคม1
53NLT61060881ไทยเขษม ปี 2 มีนาคม1
54NLT61060892ไทยเขษม ปี 3 กุมภาพันธ์1
55NLT61061097ศรีกรุง 1 กุมพาพันธ์ 24751
56NLT61061098ศรีกรุง 2 กุมพาพันธ์ 24751
57NLT61061114ศรีกรุง 21 กุมพาพันธ์ 24751
58NLT61061126ศรีกรุง 7 มีนาคม 24751
59NLT63031407เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา1
60NLT63041440จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-161
61NLT63041451ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ1
62NLT63041477พระพุทธรูปและพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
63NLT63041478กระบวนพยุหยาตรา ประวัติและพระราชพิธี1
64NLT63041488โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์1
65NLT63041514การให้ฤกษ์ฉบับง่าย1
66NLT63041530หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 329 วันที่ 6 พฤศจิกายน 24761
67NLT63051664หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1901 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 24751
68NLT63051670กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1100 วันที่ 20 กันยายน 24561
69NLT63051674จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
70NLT63061940หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ปีที2 ฉบับที่ 604 วันที่ 1 ตุลาคม 24771
71NLT63061966บทลคร ฝีมือมวยในกรุงศรีอยุทธยา1
72NLT63061988๑,๐๐๙ เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม ๑1
73NLT63062177สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 21
74NLT63072424หมอดูดาวประจำชีพและหมอดูประจำตัว1
75NLT64042677สารกรมศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 25421
76NLT64042692สารกรมศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25371
77NLT64042702สารกรมศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25331
78NLT64042711ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 3 พ.ศ. 24801
79NLT64042712ศิลปากร ปีที่ 1 เล่ม 6 เมษายน 24811
80NLT64052716วารสารศิลปากร ปีที่ 1 เล่มที่ 1 เดือน ก.ค.24901
81NLT64052717วารสารศิลปากร ปีที่ 1 เล่มที่ 2 เดือน ต.ค.24901
82NLT64052718วารสารศิลปากร ปีที่ 1 เล่มที่ 3 เดือน ม.ค. 24911
83NLT64052720วารสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่มที่ 1 เดือน มิ.ย.24911
84NLT64052721วารสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่มที่ 2 เดือน ส.ค. 24911
85NLT64052722วารสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่มที่ 3 เดือน ต.ค.24911
86NLT64052764ดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร1
87NLT64062781ศิลปากร ปีที่ 9 เล่ม 4 พฤศจิกายน 25081
88NLT64062783ศิลปากร ปีที่ 12 เล่ม 5 มกราคม พ.ศ. 25121
89NLT64062784ศิลปากร ปีที่ 12 เล่ม 6 มีนาคม พ.ศ. 25121
90NLT64062785ศิลปากร ปีที่ 13 เล่ม 2 กรกฎาคม พ.ศ. 25121
91NLT64062786ศิลปากร ปีที่ 13 เล่ม 3 กันยายน พ.ศ. 25121
92NLT64062787ศิลปากร ปีที่ 15 เล่ม 3 กันยายน พ.ศ. 25141
93NLT64072853ลิลิตยอพระเกียรติแลโคลงพระนามพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 41
94NLT64072874ประชุมโคลงกวีจารึกวัดพระเชตุพน1
95NLT64082932จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี1
96NLT64092958รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 41
97NLT64102970ปฐมสมโพธิกถา1
98NLT64102971หนังสือเทศน์พระปฐมสมโพธิ์ 1
99NLT64102972หนังสือเทศน์ ปฐมสมโพธิ์1
100NLT64102998วัธนธัมไทย เรื่อง พระุพุทธรูปสมัยต่างๆไนประเทสไทย 1
101NLT64123032ตำราพระธาตุ แลไหว้พระบูชาพระของเก่ากับเบ็ดเตล็ด1
102NLT64123039เครื่องเทศ1
103NLT65013085ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๑1
104NLT65013087ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๒1
105NLT65013097หนังสือเทศน์ ปฐมสมโพธิ วัดราชประดิษฐ์1
106NLT65013115ผี1
107NLT65013127ข้อบัญญัติแลข้อบังคับสโมสรสีลม1
108NLT65043154หลักสูตร์ครูมูล ประถม มัธยม1
109NLT65053260คำสาบาล ถือน้ำฝ่ายน่า1
110NLT65053306 ป่าไม้ในประเทศไทย1
111NLT65053316ลิลิตยวนพ่าย ฉบับมีคำแปล1
112NLT65063356การสาธารณสุข1
113NLT65093369โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย1
114NLT66013474วชิรญาณวิเศษ เล่ม 4 แผ่น 27 วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน พฤษภาคม รัตนโกสินทร ศก 1081
115NLT66023789หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 708 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 24711
116NLT66023794หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 713 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 24711
117NLT66073894 คู่มือการอ่านถ่ายถอดลายสือไทย (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)1
118NLT66073928สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 24911
119NLT66093937หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park1
120NLT67013962 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 31
121NLT67043967รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ. 25661
122NLT67043969แบบเรียนภาษาไทยโบราณ1
123NLT67043970คู่มือการแยกศัพท์อักษรขอม1