ข้อมูล eBook

ชื่อ: Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 38,179,100ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Comprehension II ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่รวบรวมและดัดแปลงจากข้อสอบกลางปี และข้อสอบประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.. 2497 จนถึงปี พ.. 2504 เพื่อช่วยการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 จึงหวังว่าจะให้ประโยชน์ทางด้าน Language ตามสมควร

 

ทางโรงเรียนขอขอใจอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์บุญมา ธชพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ และ MR. N.L. Davies อย่างมากที่ช่วยกันรวบรวมหนังสือนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
24/01/2021 - 00:10
21/05/2020 - 00:44
13/05/2020 - 00:44
18/07/2019 - 00:44
16/01/2019 - 00:44
21/12/2018 - 00:44
17/11/2018 - 00:44
10/11/2018 - 00:44
12/10/2018 - 00:44
23/09/2018 - 00:44
16/09/2018 - 00:44
19/08/2018 - 00:44
11/08/2018 - 00:44
07/08/2018 - 00:44
06/08/2018 - 00:44

Pages