ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิวัฒน์หนังสือไทย

หมวดหลัก: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ

ขนาดไฟล์: 15,733,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเรื่อง “วิวัฒน์หนังสือไทย” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
28/07/2023 - 00:30
03/11/2022 - 00:20
20/07/2022 - 00:18
22/06/2020 - 00:44