ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์เลข

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 38,441,200ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือนี้เป็นวิชาชนิดหนึ่งของหนังสือไทยซึ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์โดยมากของผู้ซึ่งจะได้เล่าเรียนรู้ต่อไปในภายหน้าในสมัยอันสมควรซึ่งประเทศสยามได้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับโดยพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐปกป้อง ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ทรงเป็นพระธุระในวิชาการศึกษาเล่าเรียนทั้งหลายในหมู่ประชาชนได้เรียนรู้วิชาศูนย์แพร่หลายดียิ่งกว่าเก่ามากเหลือที่จะพรรณนาพระมหากรุณาธิคุณซึ่งได้ทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นที่สุดได้โดยเหตุนี้ก็เป็นสมัยอันสมควรที่วิชาจะแพร่หลายออกไปได้บางอย่างส่วนวิชาอันนี้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอรับประทานออกตัวเสียก่อนว่าหาใช่เป็นต้นคิดของข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยลำพังไม่เป็นวิชาต่อเนื่องจากต่างประเทศ เอามาเทียบเคียงใช้ขึ้นเป็นภาษาไทยต้นเดิมซึ่งจะเกิดขึ้นนั้นดูๆ เหมือนเนื่องมาแต่ครั้งพระเดชพระคุณพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งพระองค์ท่านยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการทรงพระดำริแรกเริ่มจัดตั้งโรงเรียนดีขึ้นและทรงเรียก มิสเตอร์เกรแฮมเอสแอนเดอร์สันมาจากยุโรปเป็นผู้สอนข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงก็ได้เป็นศิษย์ อยู่ในครั้งนั้นด้วยแต่เมื่อได้สักครู่เข้ามาแล้วแต่เมื่อได้สั่งครูเข้ามาแล้ว เผอิญทรงพระกรุณาโปรดเกล้าย้ายหน้าที่ราชการพระองค์ท่านต่อไปต้องไปรับราชการในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ได้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการตลอดถึงกรมศึกษาธิการแทนต่อมาแต่วิชาหนังสือนี้ได้ตั้งขึ้น 2 ปีมิสเตอร์เกรแฮมเอส  แอนเดอร์สันก็ลาออกมีนักเรียนชั้นนั้นสานต่อมามิช้านี่นานก็เลยล้มละลายหายไปจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีความเสียดายที่สุดที่กลัวว่าวิชาหนังสือนี้จะสูญหายไปเสียในเวลาไม่รู้กำหนดแน่นอนว่าการกลับมีขึ้นในเวลาใดได้อีก จึงได้คิดเอาแบบต่างๆของข้าพเจ้าซึ่งได้เล่าเรียนมาก่อนแต่ก่อนนั้นเรียบเรียงขึ้นแลตรงไหนเป็นของเก่าขัดโน่นนิดนี่หน่อยหรือยังไม่เป็นการพอเพียงกับสมัยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ได้ตัดรอนแต้มต่อขึ้นใหม่อีกโดยมากอาจให้นักเรียนชั้นเก่าๆซึ่งจะได้เห็นว่าผิดกว่ากันห่างไกลเพียงไรส่วนวิธีที่ดำเนินในดำเนินไปของวิชานี้ก็ได้ดำเนินไปในทางอันเก่าซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อยู่ดีแล้วหนังสือนี้เป็นหนังสือที่เรียนง่ายจะเรียนที่โรงเรียนมีครูหรือเรียนเองที่บ้านมีเด็กควรใช้ที่อ่านหนังสือออกอ่านภาษาไทยให้ผู้เรียนคอยเขียนตามหรือเรียนได้เหมือนกันก็เรียนได้เหมือนกัน  ข้าพเจ้าจะอธิบายให้แจ่มแจ้งในท้ายหนังสือนี้ต่อไป    ในส่วนคุณประโยชน์ของวิชานี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีโดยมากสำหรับผู้เก็บข่าวหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งมีมากขึ้นทุกวันเพื่อได้รีบลงพิมพ์ได้สมประสงค์โดยเร็วอย่างหนึ่งสำหรับทนายความคอยจดคำพยานหรือคำชี้แจงในเวลาว่างความอย่างหนึ่งสำหรับคอยจดข้อความในโรงเทศหรือที่ประชุมในอีกอย่างหนึ่งและมีประโยชน์ตามความประสงค์ของท่านที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งการซึ่งมีคุณประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วเหตุใดจึงพึ่งคิดเพิ่งทำขึ้นนั้นข้อนี้ข้าพเจ้าได้คิดหรือทำไว้นานแล้วหากแต่ว่าเป็นการขัดข้องในเรื่องไม่มีตัวพิมพ์หนังสือนี้ในเมืองไทย จึงจำเป็นต้องรอมาในสมัยนั้นเจริญซึ่งได้มีช่างแกะขึ้นหนังสือนี้จึงได้เกิดขึ้นในเวลาอันช้าเกินกว่าสมควรการที่ปีนขึ้นนี้ข้าพเจ้าขอออกตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นชั้นแรกบางทีท่านที่ได้และเคยเล่าเรียนมาแต่ก่อนได้พบได้เห็นจะแปลกตาไปบ้างโดยที่ข้าพเจ้าได้แก้ไขและเปลี่ยนตัวอักษรเพิ่มลดตัวพยัญชนะบ้างไม่หวังว่าจะเป็นการปลอดโปร่งเรียบร้อยอย่างที่สุดหวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เคยเล่าเรียนมาแล้วก็ดีหรือยังไม่เคยเล่าเรียนมาก็ดีเห็นว่าตรงไหนขัดข้องไม่สมควรประการใดคงจะมีความกรุณาแนะนำให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อได้คิดดัดแปลงแก้ไขต่อไปในการพิมพ์คราวหลังสำหรับเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อกุลบุตรสืบต่อไป