ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนิวเมธอดรีดเด้อ เล่ม 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 52,564,200ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือคู่มือนิวเมทธอดเล่ม ๓ นี้ ข้าพเจ้าเรียบเรียง ขึ้นก็เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๔  ซึ่งต้องเรียนหนังสืออ่านนิวเมทธอด  เล่ม  ๓  หนังสืออ่านเล่มนี้นอกจากจะมีคําศัพท์ใหม่ ๆ และยาก ๆ แล้ว ยังมีประโยคซับซ้อนทําให้นักเรียนงงและไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าเห็นความยากลําบากแก่เด็กเช่นนี้ จึงได้เรียบเรียงคู่มือขึ้นมา โดยแปลให้เด็กนักเรียนดูทุกๆประโยคเพื่อเป็นการแนะทางให้เด็กถอดใจความจากประโยคภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย   อนึ่ง หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นโดยรวดเร็ว ฉะนั้นอาจจะมีผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องไปบ้างตามวิสัยของปุถุชน ฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดพบข้อบกพร่องแล้ว โปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วย.  ในที่สุดหวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะอำนวยประโยชน์และความสะดวกให้แก่นักเรียนบ้างไม่มากก็น้อย