ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางอบรมหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เล่ม 2

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 28,381,500ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือแนวทางอบรมหน้าที่พลเมืองและศิลป์และทำเล่ม๒นี้ ได้พยายามรวบรวมหัวข้อศัลธรรมำตามหลักสูตรใหม่ชั้นมัธยมปีที่๑-๓ โดยตลอด นอกจากศีลธรรมแล้ว ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดอันเกี่ยวกับการอบรมเด็ก ในเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมแทรกเข้าไว้อีก ทั้งนี้เพื่อให้มีหัวข้อเต็มตามความประสงค์ของหลักสูตร และตามโครงการอบรม ซึ่งเคยวางไว้เป็นหลักปฏิบัติ อนึ่ง เมื่อคราวเจ้าคุณพระพรหมมุนี เจ้าคณะมณฑลได้ไปราชการคณะสงฆ์ และได้กรุณาให้คำแนะนำในเรื่องอบรมเด็กในทางศีลธรรมและทางพระศาสนาไว้ด้วย จึงได้เพิ่มเติมระเบียบการอบรม และมีคำแนะนำวิธีอบรมไว้ ดังได้พิมพ์ไว้ในเล่มด้วย ท่านแนะว่าควรให้มีการไว้ครบ ๕ ครั้ง แต่ได้ลองทำเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี ขอให้ถือว่าเป็นแต่แนวทางเท่านั้น บางทีท่านผู้ใช้หนังสือนี้อาจมีแนวความคิดดีกว่าและเพิ่มเติมแก้ไขได้ในขณะอบรม ไหนๆ ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวถึงโครงการอบรมไว้แล้ว ในเล่มนี้ไม่ได้พิมพ์โครงการอบรมไว้ให้ทราบ ในเล่มนี้จึงพิมพ์มาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางของท่าน และขอเรียนว่าโครงการนี้ได้ วางไว้ใช้ฉะเพาะจังหวัดสุรินทร์ ทั้งได้ส่งไปขออนุมัติจากกระทรวงธรรมการ (พร้อมโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดด้วย) เพื่อดำเนินการกระทรวงธรรมการได้ต่อไปว่า "ไม่ขัดข้อง" หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านที่ได้อ่าน และพบข้อบกพร่องหากกรุณาทักท้วงหรือแนะนำวิธีที่เห็นว่าดียิ่งกว่านี้ ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณอย่างสูง