ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขคณิตว่าด้วยการคำนวณในใจ

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 18,026,800ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ตำราเล่มนี้มีวิธีคำนวนในใจอยู่หลายอย่างด้วยกันง่ายบ้างอยากบ้าง ฉะนั้นครูผู้สอนควรจะเลือกใช้ให้เหมาะแก่กำลังความรู้ของเด็ก และก่อนที่จะให้เด็กทำแบบฝึกหัดครูควรอธิบายให้เด็กเข้าใจเหตุผลและกดสำหรับจำให้แจ่มแจ้งเสียก่อนด้วย เด็กจึงจะทำได้ผลตอบถูกต้องและจำได้แม่นยำดี นอกจากตำราเล่มนี้ควรดูเลขคณิตที่ว่าด้วยวิธีคำนวณลัดของข้าพเจ้าด้วยจะได้รู้แจ่มแจ้งมากขึ้นอีก