ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนภูมิศาตร์ ว่าด้วยทวีปอาเซีย สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 51,384,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ในคราวพิมพ์หนังสือภูมิศาสตร์ทวีปอาเซียครั้งที่สองนี้ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมบ้าง แต่เมื่อรวมความแล้วคงรูปเดิม ข้าพเจ้าได้แยกประเทศสยามออกจากภูมิศาสตร์ทวีปอาเซีย เพราะจะเรียบเรียงขึ้นเป็นเล่มหนึ่งต่างหาก พระเดชพระคุณของพระราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นอันมาก ในการที่ได้ทรงแก้ไขแบบเรียนนี้ให้ดีขึ้น ทางได้ทรงแนะนำข้าพเจ้าให้เรียบเรียงภูมิศาสตร์สยามเป็นเล่มหนึ่งต่างหาก ดังกล่าวแล้ว