ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำราวิชาวาดเขียน

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 35,262,700ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ตำราวิชาวาดเขียนเล่มนี้ ได้พิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๓ การพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.. ๒๔๗๕ ได้จำหน่ายหมดมานานแล้ว มาบัดนี้ เห็นว่าตำราเล่มนี้มีหลักวิชาและคำอธิบายละเอียด เข้าใจง่าย จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีก ทั้งนี้เพื่อนักศึกษารุ่นหลังจะได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพื่ออาชีพต่อไป การพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะแก่สมัย ฉะนั้นนักศึกษาพึงหวังได้ว่าการศึกษาจากตำราเล่มนี้จะไม่ผิดหวังเลย เพราะมีองค์พะยานจากจดหมายชมเชยของนักศึกษามาแล้วมากมาย.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
01/06/2023 - 00:20
11/05/2022 - 00:02
26/04/2022 - 00:44
28/08/2021 - 00:23
16/01/2021 - 00:19