ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาหรับไวยากรณ์ ว่าด้วยหลักของภาษาอารับ เล่ม 2

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 23,793,900ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีเกียรติ และมีผู้นิยมศึกษากันมาก เพราะเป็นภาษาแห่งมหาคัมภีร์กุรอาน และต้นตำหรับของวิชาหลายแขนง หากแต่ตำราต่างๆ ที่ว่าด้วยหลักของภาษานี้ ยังคงเป็นภาษาต่างประเทศอยู่ ซึ่งจะให้ความเข้าใจแก้ผู้ศึกษาไม่ได้ง่ายเลย ทั้งนั้นจะสังเกตได้จากผู้ศึกษามาแล้วหลายปีส่วนมากก็จะยังไม่ทราบจุดประสงค์ของวิชาที่ตนกำลังเล่าเรียนอยู่ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าแต่ละภาษานั้นมีหัวใจและความสำคัญ อย่างที่บุคคลตามภาษาจะซาบซึ้งได้ไม่ง่ายนักแต่เท่าที่ได้ให้ข้อสังเกตแก่ผู้ศึกษาในการประกอบหลักของภาษานี้ก็เห็นว่าเป็นผลดีอยู่มาก ข้าพเจ้าจึงได้พยายามใช้ภาษาไทยกำกับเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ให้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป อินชาอัลลอฮุตาอาลา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
25/09/2022 - 00:19
01/08/2020 - 00:44