ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 3

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 90,181,900ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เรามักจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนั้นคือคนอื่นๆ แต่ความจริงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่น ลม อากาศ สัตว์ พืช เกี่ยวข้องกับเรามากกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสียอีก เช่น ถ้าไม่มีลมอากาศเราคงพากันตายหมด ดังนั้น การเล่าเรียนถึงสิ่งรอบๆ ตัวที่เรียกว่าธรรมชาติศึกษาจึงต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ มาทีเดียว กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาธรรมชาติศึกษาบางประการเพื่อให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อจะอนุโลมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรใหม่ไทยวัฒนาพานิชจึงได้มอบให้คณะครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบเรียงหนังสือธรรมชาติศึกษาขึ้นใหม่ในการเรียบเรียงนี้ได้อาศัยหนังสือธรรมชาติศึกษาของอังกฤษอเมริกัน ซึ่งเขาได้ทำก้าวหน้าไปมากเป็นบรรทัดฐานหลักสำคัญในการเรียบเรียงคือ ให้สนุกอ่านง่ายและมีภาพประกอบมาก ถ้าท่านเปิดหนังสือเล่มนี้ต่อไปจะพบภาพประกอบที่เห็นชัดน่าดูทุกทุกหน้าและเด็กๆจะอ่านหนังสือนี้ได้โดยตนเองด้วยความเพลิดเพลินและในเวลาเดียวกันก็จะได้ความรู้ด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
17/10/2021 - 00:21
31/05/2020 - 00:44
21/05/2020 - 00:44
21/05/2020 - 00:44