ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการใช้ tenses สำหรับ ม.ศ.1-5 และ ป.กศ

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 25,891,100ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เนื่องจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากได้ร้องเรียนมายังข้าพเจ้าว่าไม่เข้าใจเรื่อง  Tenses  หรือเข้าใจแล้วก็มักจะลืมเสียง่ายๆเมื่อถึงเวลาแต่งหรือพูดผลได้ผลเสียย่อมเกิดขึ้นอย่างมากเพื่อตัดปัญหายุ่งยากอันนี้ข้าพเจ้าจึงเขียนTenses ไว้เพื่อความสะดวกสบายแก่นักศึกษาภาษาอังกฤษทั่วๆ   ไปความสำคัญของTenses นี้ย่อมเป็นที่ทราบกันได้ดีว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพูดและการแต่งภาษาอังกฤษเพราะไม่เหมือนภาษาไทยบ้านเราทีเดียวการพูดก็ดีการเขียนก็ดีหากผิดเกินไปจะทำให้เสียความเข้าใจผิดผิดพลาดผลเสียอย่างย่อมมีมากความจริงไม่ใช่ของยากเลย เราทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์มีหลักนักศึกษาส่วนมากที่ยุ่งยากเรื่องแทนนั้นเพราะจดจำและ ทำลงไปโดยปราศจาก หลักเกณฑ์แล้วก็จริงและลืมได้ง่ายด้วยหลักหนังสือหลักการใช้ Tense เล่มนี้จะนำความสะดวกสบายให้ท่านมากทีเดียวในเมื่อเกิดการความจำเป็นขอแต่ว่าให้นักศึกษาเรียนไปตามลำพังและจะไม่มีวันลืมได้ง่าย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
09/06/2020 - 00:44