ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 20,549,900ไบต์

คงเหลือ: 99998

เนื้อหา

ภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนควรเรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การติดต่อและค้าขายในประเทศและนอกประเทศ การค้าส่วนมากเป็นจีนยิ่งในประเทศไทยเราแล้วมีชนชาติจีนประมาณ 4,000,000 คนบรรดาจีนเหล่านี้มีจีนแต้จิ๋วเป็นจำนวนมากกว่าจีนอื่นๆ ทางการค้าขายก็เป็นปึกแผ่นและรุ่งเรืองมากกว่าภาษาอื่นๆและภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษากลางสำหรับในประเทศไทยเรา เมื่อผู้ใดจะทำการค้าขายถ้าขาดความรู้ทางภาษาแต้จิ๋วแล้วก็เท่ากับว่าขาดรักการค้าอันสำคัญแม้แต่รัฐบาลก็ยังดำริให้มีการศึกษาภาษาแต้จิ๋วเข้าในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามเรียบเรียงแบบสนทนาภาษาแต้จิ๋วเล่มนี้ ก็เพราะเล็งเห็นว่าภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เพราะการค้าขายของคนไทยเราโดยมากติดต่อกับจีน ถ้าหากไม่รู้เสียเลยจะเป็นการลำบากไม่ใช่น้อยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะขอวิงวอนท่านทั้งหลายจงเรียนไว้เถิด ท่านจะได้รู้ว่าภาษาแต้จิ๋วนี้มีคุณค่าเพียงไรข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นเหมาะที่สุด สำหรับประกอบการอาชีพทุกทุกชนิดแม้จะรับราชการหรือเป็นพ่อค้าเหมาะทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงเรียนรู้ไว้ถ้าท่านไม่มีงานทำแต่ท่านรู้ภาษาแต้จิ๋วแล้วข้าพเจ้าขอรับรองว่าท่านจะไม่ลำบากอย่างแน่ๆ ที่สุดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสมดังความปรารถนา และถ้าหากมีผู้นิยมหนังสือเล่มนี้มากแล้วข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ภาคอื่นๆต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
01/06/2023 - 00:20
12/04/2023 - 00:24
22/12/2022 - 00:16
19/11/2022 - 00:44
07/08/2022 - 00:19
01/08/2022 - 00:23
05/07/2022 - 00:37
02/07/2022 - 00:44
20/05/2022 - 00:20
01/05/2022 - 00:12
23/03/2022 - 00:44
25/02/2022 - 00:44
19/02/2022 - 00:44
09/08/2021 - 00:37
16/07/2021 - 00:28

หน้า