ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนตำราวาดเขียน

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 26,120,500ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

คำแนะนำเขียนรูปเล่มนี้ เห็นว่ามีประโยชน์แก่ผู้จะศึกษา ในวิชาวาดเขียนรูปต่างๆ เพราะวิชาวาดเขียนนี้ ย่อมเกี่ยวเนื่องกับการบางอย่าง คือ การช่างต่างๆ เช่นการทำแผนที่ หรือการก่อสร้างต่างๆ ย่อมจะต้องฝึกหัดให้เป็นในการวาดเขียนนี้เสียก่อนในเบื้องต้น ซึ่งนับว่ามีประโยชน์กับนักเรียนที่จะต้องการเรียนว่าเขียน และทำเป็นวิชาที่เป็นของจำเป็น ที่นักเรียนควรฝึกหัดไว้แต่ยังไม่ได้เรียนวิชาชั้นสูง ก็เพื่อจะได้แนะนำให้รู้ในการวาดเขียนเฟื่องขึ้นเป็นลำดับ ทำตามที่เป็นมาแล้วนั้น การวาดเขียนก็ยังไม่มีแบบแผนอันแน่นอนอย่างใด เป็นแต่ผู้ศึกษาก็ได้รับคำอธิบายของครูและเขียนไปโดยไม่ทราบว่าเขียนรูปนี้เกี่ยวเนื่องมาจากอะไรย่อมเขียนไปเดาๆเช่นนั้นเอง เป็นแต่เอารูปชนิดใดมาให้เขียนก็เขียนไปเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงได้เริ่มเรียบเรียงคำนำนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาในการวาดเขียนนี้ ผู้เรียบเรียง คำแนะนำจึงได้ส่งให้กรมราชบัณฑิตตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นหนังสือที่แนะนำในวิชาวาดเขียนได้มาก จึงได้รับอนุญาตของกระทรวงธรรมการให้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนได้ กลับผู้เรียบเรียงคำแนะนำนี้ ขอขอบพระเดชพระคุณท่านพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ และขอขอบใจพระจรัสชวนะพันธ์ เจ้ากรมกรมราชบัณฑิต กับมิสเตอร์อีฮีลีครูช่างเขียน ซึ่งได้เป็นผู้ตรวจสอบในคำแนะนำเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
27/02/2023 - 00:18
13/05/2022 - 00:23