ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดรุณศึกษา เล่ม 1

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 26,710,300ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ เล่มนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แต่งขึ้นเพื่อจะแนะนําให้นักเรียนย่อม ๆ รู้จัก อ่านภาษาไทยเบื้องต้นได้ง่าย,  จึงได้คิดแบ่งสระ และ พยัญชนะออกเป็นตอน ๆ ผสมกัน  เรียบเรียงเป็นมาตราขึ้น บทละน้อยๆ เด็กเรียนวันเดียวก็พอจะเข้าใจเป็นบท ๆ ไปได้,  ครั้นอ่านรวบรวมมาตรา สระ และ พยัญชนะ ตลอดเล่มแล้ว ก็คงเต็มบริบูรณ์อยู่ตามวิธีที่ใช้มาแต่โบราณนั่นเอง ขอบรรดากุลบุตร จงมีความ สมัครรักใคร่ต่อภาษาไทยให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปให้เป็นผลสําเร็จตามความประสงค์ นี้ เทอญ.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
30/04/2023 - 15:44
11/11/2022 - 00:01
16/10/2022 - 00:14
09/06/2022 - 00:25
12/03/2022 - 00:44
03/02/2022 - 23:44
03/11/2021 - 00:43
10/10/2021 - 00:09
30/09/2021 - 00:44
01/09/2021 - 00:31
25/01/2021 - 00:22
25/01/2021 - 00:22
19/10/2020 - 00:44
14/09/2020 - 00:44
25/08/2020 - 00:44

หน้า