ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนไวยากรณ์ไทยสำหรับชั้นมัธยมปีที่4ตรงตามหลักสูตรใหม่2490

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 36,442,400ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เริ่มเตรียมหนังสือภาษาไทยสำหรับประโยคเตรียมอุดมศึกษาเอากิมจำหน่ายแล้วได้มีผู้แนะนำแก่ข้าพเจ้าเป็นจำนวนมากขอให้ข้าพเจ้าแบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็นเล่มเล็กๆ ให้ตรงกับหลักสูตรในชั้นหนึ่งๆ นักเรียนชั้นต่างๆจะได้มีโอกาสใช้เล่าเรียนทั่วถึงกัน เพราะหนังสือเรียนประเภทนี้ขาดแคลนมานานแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าเห็นความจำเป็นอยู่เหมือนกันจึงได้จัดแบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็นสามเล่มเรียบเรียงเสียใหม่ให้ตรงตามหลักสูตรชั้นมัธยมปีที่4,5,6 ตั้งใจว่าจะพิมพ์ให้ทันใช้ในคราวเปิดภาคเรียน 2490 แต่พอดีทางกรมสามัญปรับปรุงประมวลการสอนขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าจึงจำต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือให้ตรงกับประมวลการสอนและหลักสูตรที่ได้วางไว้ใหม่นี้ โดยจัดเป็นผักต้นภาคกลางพรรคตายจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้อยู่บ้างเนื่องจากเวลากระทันหันข้อบกพร่องในหนังสือเล่มนี้อาจจะมีอยู่ซึ่งข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วย อนึ่ง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณ และยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะส่งข้อบกพร่องและคำแนะนำอันเกิดจากการผิดพลาดของหนังสือเล่มนี้เพื่อจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
28/03/2021 - 00:32
17/06/2020 - 00:44