ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 8,917,270ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เนื่องด้วยแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลยังมีน้อยองค์การค้าของคุรุสภาเห็นเป็นการสมควรจะได้ส่งเสริมให้มีหนังสือดังกล่าว จึงได้มอบให้ นางเบญจา แสงมลิ พ.ม. Kindergarten Teacher Diploma (Japan) Childhood education& Child Psychology Dip.(Japan) Certificate in Elementary Curriculum (U.S.A) และร้อยโท ม.ล.แสวง กำภู ว.ท. จัดทำหนังสือชุดภาพสัตว์นี้ขึ้นหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในชั้นอนุบาล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
27/03/2021 - 00:17
28/11/2018 - 00:44
07/09/2018 - 00:44