ข้อมูล eBook

ชื่อ: บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 1

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 130,159,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ข้าพเจ้าผู้รวบรวมจัดการพิมพ์บทเรียนรู้วิทยาพยาบาลเล่มนี้ ก็เพราะข้าพเจ้าได้ตั้งใจมานานแล้วที่จะรวมวิชชาต่างๆ ที่ได้อบรมจากเวลาเรียนนั้นพิมพ์เปนเล่มเดียวกัน เพื่อสดวกแก่การค้นหาและสอบทานข้อบกพร่องซึ่งอาจมีขึ้นในการต่อไป ทั้งม่งจะให้เปนคู่มือสำหรับพยาบาลที่ไปอยู่ห่างไกลจากแพทย์มีบางอย่างที่มิได้อบรมในเวลาเรียนแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเปนคุณประโยชน์แก่คนพยาบาล ข้าพเจ้าก็ได้ค้นหารวบรวมเข้ามาไว้หลายอย่าง และบทเรียนรู้วิทยาพยาบาลเล่มนี้ใช่จะมีประโยชน์แต่เฉพาะพยาบาลเท่านั้นก็หาไม่ แม้แต่สาธารณชนเมื่อได้พบเห็นและสนใจในบทเรียนเล่มนี้บ้างแล้ว ก็จะเปนประโยชน์แก่ครอบครัวของตนและตนเองมิใช่น้อย หากจะมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างในการรวบรวมพิมพ์ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าก็ต้องขอประทานอภัยเพราะข้าพเจ้ามีความรู้น้อย แต่มุ่งด้วยความเจตนาดีเท่านั้น.