ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขคณิต มัธยมปีที่ 3

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 146,510,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือเลข คณิต มัธยมปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งนายโชค  สุคันทวณิช   และนายชัยเรืองสิน   เรียบเรียงเป็นหนังสือที่ชนะการประกวด   ในการประกวดแบบเรียนครั้งที่ 7 พ.ศ. 2495 กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้เลขคณิตมัธยมปีที่ 3    เป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมสามัญและมัธยมวิสามัญปีที่ 2 จึงได้จัดทำขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้มากไปเกษตรหนังสือชุดนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
19/12/2020 - 00:33