ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบสอนอ่านเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 1

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 23,138,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ยังมีพี่น้องสองคนผู้พี่ชื่อเพิ่มน้องชื่อนุ้ย เพิ่มอายุ 17 ปีนุ้ยอายุ 9 ขวบ เดิมเพิ่มเรียนหนังสืออยู่ที่วัดข้างบ้านที่สุพรรณบุรีครั้นสอบไล่วิชาชั้นต้นได้แล้ว เข้ามาเรียนวิชาเพาะปลูกอยู่ที่นครปฐมเวลานี้เพิ่มสอบไล่ได้จบชั้นของโรงเรียนแล้ว กลับไปช่วยพ่อทำนาอยู่ที่บ้านส่วนนุ้ยยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนวัดที่เพิ่มเคยเรียนอยู่ก่อน วันหนึ่งนุ้ยได้ยินครูพูดว่าโรงเรียนจะสอนวิชาใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิชาเพาะปลูกเบื้องต้น โดยไม่รู้ว่าวิชาเพาะปลูกนั้นจะยากง่ายปานไรจึงพูดแก่เพิ่มว่า "พี่ๆพี่ต้องช่วยฉันนะ เพราะพี่ได้เคยเรียนมาแต่นครปฐมแล้ว"เพิ่มตอบว่า"ไม่เป็นไรดอกนุ้ย พี่จะเล่าให้ฟังวันละเล็กระน้อยทุกๆวัน เจ้าต้องตั้งใจฟัง ไม่เข้าใจอะไรต้องถามอย่าเป็นแต่ฟังเพ้อๆไปแล้วไม่เข้าใจอะไร"นุ้ยบอกกับพี่ว่า"เอาเถิดพี่ฉันจะตั้งใจฟังจริงๆ"เพิ่มว่า"ถ้าอย่างนั้นก็ดีละพี่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียว"เมื่อพี่น้องสองคนตกลงกันดังนั้นแล้วพูดพี่ก็จับเราเรื่องการเพาะปลูกดังต่อไปนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
14/01/2023 - 00:13