ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบบทละครเรื่องสุวัณณปัญญา

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 18,583,800ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

บทละครเรื่อง "สุวัณณปัญญา " ซึ่งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประพันธ์กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้เป็นแบบเรียนประกอบสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญ ปีที่ ๔,๕ และ๖ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้ประพันธ์ได้มอบลิขสิทธิ์บทละครเรื่องนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
10/10/2021 - 00:09