ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 14,324,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

การเจรจาคือการแสดงความคิดและสิ่งที่ได้พบเห็นออกเป็นคำพูด ถ้าคำพูดไม่กล่าวติดต่อกันออกมาเราจะแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้พบเห็นให้เร็วๆไม่ได้ เมื่อเรายังเยาว์อยู่ เราหัดพูดภาษาของเราเองโดยการเลื่อนแบบผู้ใหญ่ที่พูดได้ดีกว่าเรา ในทำนองเดียวกันเราก็อาจเรียนภาษาต่างประเทศได้ด้วยการหัดพูดภาษานั้นตามอย่างผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาพูด หนังสือชุด๔เล่ม อันมีเล่มนี้เป็นเล่มต้น จะเป็นโอกาสให้นักเรียนหัดพูดได้ดังที่กล่าวมาแล้ว (หนังสือนี้อาจใช้ได้ดังนี้) ๑. ระหว่างครูและนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ๒. ระหว่างครูและนักเรียนทั้งชั้น ๓. ระหว่างนักเรียนสองคนโดยมีการแสดงท่าประกอบ ๔. ระหว่างนักเรียนผู้ปรารถนาที่จะหัดพูดโดยไม่มีครูสอน