ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนการบัญชี ตามหลักสูตรชั้นมัธยมพณิชยการปีที่ 6-7

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 117,641,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชชาบัญชีที่โรงเรียนพณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง แต่คลังข้าพเจ้ากลับมาจากประเทศอังกฤษใหม่ๆ และต่อมาได้ย้ายตำแหน่งมารับราชการเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพณิชยการวัดสามพระยาข้าพเจ้าก็ยังคงสอนวิชชาบัญชีอยู่ ข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้าหาวิธีที่จะสอนวิชชานี้ให้นักเรียนเข้าใจ ภายในเวลาที่น้อยที่สุดที่จะทำได้ ในชั้นต้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตำราของท่าน Arthur Fieldhouse เพราะปรากฏว่าตำราเล่มนี้มีผู้ใช้แพร่หลายมากในเมืองไทย ส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็ได้เคยเรียนจากตำราเล่มนี้เหมือนกัน เมื่อครั้งข้าพเจ้าเรียนอยู่ในวิทยาลัยเร็ดดิง (Reading university college) ในประเทศอังกฤษ แตกร้านไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เพื่อเอาปริญญาทางค้าขาย (เวลานั้นที่วิทยาลัยเร็ดดิงยังเป็น University college อยู่ยังให้ปริญญาไม่ได้ ให้ได้แต่ diploma หรือ certificate) อาจารย์สอนวิชชาบัญชีที่นั่นหาได้ใช้ตำราของท่านArthur Fieldhouse ไม่ ท่านใช้ตำราของท่านซึ่งเริ่มสอนการบัญชีแต่เบื้องต้นทีเดียว การสอนตามตำราใหม่ของท่านนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใจดีขึ้นมากเพราะได้เรียนซ้ำอีกทีก็ได้ แต่รู้สึกว่าตำราใหม่นี้วางระเบียบกระทัดรัดดีมาก และตำราเล่มนี้ของข้าพเจ้าก็ได้พยายามดำเนิรตามแบบของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าจดจำมาได้ เช่นนี้ข้าพเจ้าจึงนึกอยากจะลองใช้วิชชาที่ข้าพเจ้าได้เรียนมาและรู้สึกว่าดีสอนนักเรียนพณิชยการ เข้าใจวิชาบัญชีตามความมุ่งหมายขึ้นบ้างและเผอิญ นายถัด พรหมมาณพ ซึ่งเป็นเพื่อนครูกับข้าพเจ้าได้ออกความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากถ้าข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มออกจำหน่ายโดยนายถัดจะเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการพิมพ์ให้ ข้าพเจ้าขอขอบใจนายถัดไว้ในที่นี้ด้วย ตำราที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงขึ้นนี้ ข้าพเจ้าเรียบเรียงขึ้นให้คล้อยตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการในการสอนนักเรียนพณิชนการชั้นมัธยมปีที่๖ และ๗ (อย่างเก่าเรียกว่าชั้นประโยคประถมพณิชยการและชั้นมัธยมปีที่๑) ส่วนตำราสำหรับชั้นประโยคมัธยมพณิชยการ เวลานี้ข้าพเจ้ายังกำลังเรียบเรียงอยู่รวมทั้งแบบฝึกหัดเพิ่มเติมขึ้นอีก เพราะการเรียนวิชชาบัญชีจำเป็นต้องทำแบบฝึกหัดให้มาก แบบเรียนการบัญชีเล่ม๒ นี้จะได้ออกราวปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ในการเรียบเรียงหนังสือนี้ถ้ามีข้อขาดตกบกพร่องประการใดขอได้กรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อจะเป็นหนทางที่ข้าพเจ้าจะได้จัดการแก้ไขในการพิมพ์คราวหน้าต่อไป อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจเจ้าหน้าที่ทางกรมวิชชาธิการในการเอื้อเฟื้อที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนของกระทรวงธรรมการขึ้น ในที่สุดข้าพเจ้าขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้แก่บิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งยังความสำเร็จต่างๆให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
02/11/2022 - 00:21
20/04/2021 - 00:34
03/03/2021 - 00:25
18/02/2021 - 00:44
29/01/2021 - 00:09
17/06/2020 - 00:44
01/07/2018 - 00:44