ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถาม-ตอบ วิทยาศสตร์ ป.5

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 58,954,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่และมีข้อสอบแบบต่างๆไม่เหมือนเดิมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมคำถาม-คำตอบแบบปรนัยและแบบอัตนนัยไว้ให้ตรงตามหลักสูตรใหม่เพื่อเป็นแนวทางของผู้สอนสำหรับเตรียมดูก่อนสอบและผู้สอบได้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบด้วยข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงให้ประโยชน์แก่ท่านบ้างอนึ่งหนังสือเล่มนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดหวังว่าท่านผู้รู้คงให้คำแนะนำข้าพเจ้าจะของพระคุณและน้อนรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งเพื่อแก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไป.