ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 5 เรื่องตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 19,829,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือนิทานร้อยบรรทัดเล่ม๕เรื่อง “ตระกูลไทยที่คงไทย”นี้กรมวิชาการได้มอบหมายให้หลวงสำเร็จวรรณกิจเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมปีที่๖.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
30/05/2020 - 00:44