ข้อมูล eBook

ชื่อ: Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 38,179,100ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Comprehension II ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่รวบรวมและดัดแปลงจากข้อสอบกลางปี และข้อสอบประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.. 2497 จนถึงปี พ.. 2504 เพื่อช่วยการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 จึงหวังว่าจะให้ประโยชน์ทางด้าน Language ตามสมควร

 

ทางโรงเรียนขอขอใจอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์บุญมา ธชพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ และ MR. N.L. Davies อย่างมากที่ช่วยกันรวบรวมหนังสือนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
06/08/2018 - 00:44
05/08/2018 - 00:44
01/08/2018 - 00:44
25/07/2018 - 00:44
15/06/2018 - 00:44
21/05/2018 - 00:44
21/05/2018 - 00:44
21/05/2018 - 00:44
29/04/2018 - 00:44

หน้า